Røntgenium

111
Rg
Gruppe
11
Periode
7
Blokk
d
Protoner
Elektroner
Nøytroner
111
111
170
Generelle egenskaper
Atomnummer
111
Atomvekt
[281]
Massetall
281
Kategori
Transisjonsmetaller
Farge
I/T
Radioaktiv
Ja
Named after Wilhelm Conrad Röntgen, the German physicist
Krystallstruktur
I/T
Historie
Roentgenium was first synthesized by an international team led by Sigurd Hofmann at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany in 1994.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of nickel-64 and detected a single atom of the isotope roentgenium-272.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Elektronkonfigurasjon
[Rn] 5f14 6d9 7s2
Rg
Roentgenium has no stable or naturally-occurring isotopes
Fysikalske egenskaper
Fase
Fast stoff
Tetthet
-
Smeltepunkt
-
Kokepunkt
-
Smeltevarme
I/T
Fordampningsvarme
I/T
Spesifikk varmekapasitet
-
Forekomst i jordskorpa
I/T
Forekomst i universet
I/T
The
Bildekreditter: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54386-24-2
PubChem CID Number
I/T
Atomegenskaper
Atomradius
-
Kovalent radius
121 pm
Elektronegativitet
-
Ioniseringsenergi
-
Molart volum
-
Termisk ledningsevne
-
Oksidasjonstilstander
-1, 1, 3, 5
Bruksområder
Roentgenium is used for scientific research purposes only.
Roentgenium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabile isotoper
-
Ustabile isotoper
272Rg, 273Rg, 274Rg, 275Rg, 276Rg, 277Rg, 278Rg, 279Rg, 280Rg, 281Rg, 282Rg, 283Rg