Livermorium

116
Lv
Gruppe
16
Periode
7
Blokk
p
Protoner
Elektroner
Nøytroner
116
116
175
Generelle egenskaper
Atomnummer
116
Atomvekt
[293]
Massetall
291
Kategori
Andre metaller
Farge
I/T
Radioaktiv
Ja
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
Krystallstruktur
I/T
Historie
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Elektronkonfigurasjon
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
Fysikalske egenskaper
Fase
Fast stoff
Tetthet
-
Smeltepunkt
-
Kokepunkt
-
Smeltevarme
I/T
Fordampningsvarme
I/T
Spesifikk varmekapasitet
-
Forekomst i jordskorpa
I/T
Forekomst i universet
I/T
The
Bildekreditter: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54100-71-9
PubChem CID Number
I/T
Atomegenskaper
Atomradius
-
Kovalent radius
175 pm
Elektronegativitet
-
Ioniseringsenergi
-
Molart volum
-
Termisk ledningsevne
-
Oksidasjonstilstander
2, 4
Bruksområder
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabile isotoper
-
Ustabile isotoper
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv