Mendelevium

101
Md
Gruppe
I/T
Periode
7
Blokk
f
Protoner
Elektroner
Nøytroner
101
101
157
Generelle egenskaper
Atomnummer
101
Atomvekt
[258]
Massetall
258
Kategori
Aktinoider
Farge
I/T
Radioaktiv
Ja
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
Krystallstruktur
I/T
Historie
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Elektronkonfigurasjon
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
Fysikalske egenskaper
Fase
Fast stoff
Tetthet
-
Smeltepunkt
1100 K | 826,85 °C | 1520,33 °F
Kokepunkt
-
Smeltevarme
I/T
Fordampningsvarme
I/T
Spesifikk varmekapasitet
-
Forekomst i jordskorpa
I/T
Forekomst i universet
I/T
The
Bildekreditter: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
CAS Number
7440-11-1
PubChem CID Number
I/T
Atomegenskaper
Atomradius
-
Kovalent radius
-
Elektronegativitet
1,3 (Pauling-skalaen)
Ioniseringsenergi
6,58 eV
Molart volum
-
Termisk ledningsevne
0,1 W/cm·K
Oksidasjonstilstander
2, 3
Bruksområder
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabile isotoper
-
Ustabile isotoper
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md