Nobelium

102
No
Gruppe
I/T
Periode
7
Blokk
f
Protoner
Elektroner
Nøytroner
102
102
157
Generelle egenskaper
Atomnummer
102
Atomvekt
[259]
Massetall
259
Kategori
Aktinoider
Farge
I/T
Radioaktiv
Ja
Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes
Krystallstruktur
I/T
Historie
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Elektronkonfigurasjon
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Fysikalske egenskaper
Fase
Fast stoff
Tetthet
-
Smeltepunkt
1100,15 K | 827 °C | 1520,6 °F
Kokepunkt
-
Smeltevarme
I/T
Fordampningsvarme
I/T
Spesifikk varmekapasitet
-
Forekomst i jordskorpa
I/T
Forekomst i universet
I/T
Illustration
Bildekreditter: Images-of-elements
Illustration of nobelium
CAS Number
10028-14-5
PubChem CID Number
I/T
Atomegenskaper
Atomradius
-
Kovalent radius
-
Elektronegativitet
1,3 (Pauling-skalaen)
Ioniseringsenergi
6,65 eV
Molart volum
-
Termisk ledningsevne
0,1 W/cm·K
Oksidasjonstilstander
2, 3
Bruksområder
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabile isotoper
-
Ustabile isotoper
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No