Lawrencium

103
Lr
Gruppe
I/T
Periode
7
Blokk
d
Protoner
Elektroner
Nøytroner
103
103
159
Generelle egenskaper
Atomnummer
103
Atomvekt
[262]
Massetall
262
Kategori
Aktinoider
Farge
I/T
Radioaktiv
Ja
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Krystallstruktur
I/T
Historie
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Elektronkonfigurasjon
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Fysikalske egenskaper
Fase
Fast stoff
Tetthet
-
Smeltepunkt
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Kokepunkt
-
Smeltevarme
I/T
Fordampningsvarme
I/T
Spesifikk varmekapasitet
-
Forekomst i jordskorpa
I/T
Forekomst i universet
I/T
Illustration
Bildekreditter: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS Number
22537-19-5
PubChem CID Number
I/T
Atomegenskaper
Atomradius
-
Kovalent radius
-
Elektronegativitet
1,3 (Pauling-skalaen)
Ioniseringsenergi
4,9 eV
Molart volum
-
Termisk ledningsevne
0,1 W/cm·K
Oksidasjonstilstander
3
Bruksområder
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabile isotoper
-
Ustabile isotoper
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr