Dubnium

105
Db
Gruppe
5
Periode
7
Blokk
d
Protoner
Elektroner
Nøytroner
105
105
157
Generelle egenskaper
Atomnummer
105
Atomvekt
[268]
Massetall
262
Kategori
Transisjonsmetaller
Farge
I/T
Radioaktiv
Ja
Named after the Russian town of Dubna
Krystallstruktur
I/T
Historie
Dubnium was reportedly first discovered in 1968 at the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna.

Researchers there bombarded an americium-243 target with neon-22 ions.

In the same year, a team led by Albert Ghiorso working at the University of California, Berkeley conclusively synthesized the element by bombarding a californium-249 target with nitrogen-15 ions.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Elektronkonfigurasjon
[Rn] 5f14 6d3 7s2
Db
The Berkeley team proposed the name hahnium for the element
Fysikalske egenskaper
Fase
Fast stoff
Tetthet
39 g/cm3
Smeltepunkt
-
Kokepunkt
-
Smeltevarme
I/T
Fordampningsvarme
I/T
Spesifikk varmekapasitet
-
Forekomst i jordskorpa
I/T
Forekomst i universet
I/T
The
Bildekreditter: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element is named after after the Russian town of Dubna, the location of the Joint Institute for Nuclear Research
CAS Number
53850-35-4
PubChem CID Number
I/T
Atomegenskaper
Atomradius
-
Kovalent radius
149 pm
Elektronegativitet
-
Ioniseringsenergi
-
Molart volum
-
Termisk ledningsevne
0,58 W/cm·K
Oksidasjonstilstander
5
Bruksområder
Dubnium is used for scientific research purposes only.
Dubnium is harmful due to its radioactivity
Isotoper
Stabile isotoper
-
Ustabile isotoper
255Db, 256Db, 257Db, 258Db, 259Db, 260Db, 261Db, 262Db, 263Db, 264Db, 265Db, 266Db, 267Db, 268Db, 269Db, 270Db