Krypton

36
Kr
Gruppe
18
Periode
4
Blokk
p
Protoner
Elektroner
Nøytroner
36
36
48
Generelle egenskaper
Atomnummer
36
Atomvekt
83,798
Massetall
84
Kategori
Edelgasser
Farge
Fargeløs
Radioaktiv
Nei
From the Greek word kryptos, hidden
Krystallstruktur
Face Centered Cubic
Historie
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 8
Elektronkonfigurasjon
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
Fysikalske egenskaper
Fase
Gass
Tetthet
0,003733 g/cm3
Smeltepunkt
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Kokepunkt
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
Smeltevarme
1,64 kJ/mol
Fordampningsvarme
9,02 kJ/mol
Spesifikk varmekapasitet
0,248 J/g·K
Forekomst i jordskorpa
1,5×10-8%
Forekomst i universet
4×10-6%
Vial
Bildekreditter: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
CAS Number
7439-90-9
PubChem CID Number
5416
Atomegenskaper
Atomradius
88 pm
Kovalent radius
116 pm
Elektronegativitet
3,00 (Pauling-skalaen)
Ioniseringsenergi
13,9996 eV
Molart volum
38,9 cm3/mol
Termisk ledningsevne
0,0000949 W/cm·K
Oksidasjonstilstander
2
Bruksområder
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
Isotoper
Stabile isotoper
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Ustabile isotoper
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr