Rhodium

45
Rh
Gruppe
9
Periode
5
Blokk
d
Protoner
Elektroner
Nøytroner
45
45
58
Generelle egenskaper
Atomnummer
45
Atomvekt
102,9055
Massetall
103
Kategori
Transisjonsmetaller
Farge
Sølv
Radioaktiv
Nei
From the Greek word rhodon, rose
Krystallstruktur
Face Centered Cubic
Historie
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 16, 1
Elektronkonfigurasjon
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Fysikalske egenskaper
Fase
Fast stoff
Tetthet
12,41 g/cm3
Smeltepunkt
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Kokepunkt
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Smeltevarme
21,7 kJ/mol
Fordampningsvarme
495 kJ/mol
Spesifikk varmekapasitet
0,243 J/g·K
Forekomst i jordskorpa
7×10-8%
Forekomst i universet
6×10-8%
Rhodium
Bildekreditter: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
CAS Number
7440-16-6
PubChem CID Number
23948
Atomegenskaper
Atomradius
134 pm
Kovalent radius
142 pm
Elektronegativitet
2,28 (Pauling-skalaen)
Ioniseringsenergi
7,4589 eV
Molart volum
8,3 cm3/mol
Termisk ledningsevne
1,5 W/cm·K
Oksidasjonstilstander
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bruksområder
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
Isotoper
Stabile isotoper
103Rh
Ustabile isotoper
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh