Europium

63
Eu
Gruppe
I/T
Periode
6
Blokk
f
Protoner
Elektroner
Nøytroner
63
63
89
Generelle egenskaper
Atomnummer
63
Atomvekt
151,964
Massetall
152
Kategori
Lantanoider
Farge
Sølv
Radioaktiv
Nei
Europium was named after Europe
Krystallstruktur
Body Centered Cubic
Historie
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Elektroner per energinivå
2, 8, 18, 25, 8, 2
Elektronkonfigurasjon
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
Fysikalske egenskaper
Fase
Fast stoff
Tetthet
5,243 g/cm3
Smeltepunkt
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Kokepunkt
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Smeltevarme
9,2 kJ/mol
Fordampningsvarme
175 kJ/mol
Spesifikk varmekapasitet
0,182 J/g·K
Forekomst i jordskorpa
0,00018%
Forekomst i universet
5×10-8%
Weakly
Bildekreditter: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
CAS Number
7440-53-1
PubChem CID Number
23981
Atomegenskaper
Atomradius
180 pm
Kovalent radius
198 pm
Elektronegativitet
1,2 (Pauling-skalaen)
Ioniseringsenergi
5,6704 eV
Molart volum
20,8 cm3/mol
Termisk ledningsevne
0,139 W/cm·K
Oksidasjonstilstander
2, 3
Bruksområder
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Isotoper
Stabile isotoper
151Eu, 153Eu
Ustabile isotoper
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu